Fullmakter slettes på helsenorge.no

På grunn av nye personvernregler (GDPR) vil alle fullmakter på helsenorge.no avsluttes 16. september, uansett hva de gjelder og hvordan de er opprettet, og når. Den som har fullmakt på vegne av en pasient vil få tilsendt en melding når fullmakten er slettet. Etter dette vil de nye fullmaktsområdene bli tilgjengelige og det kan opprettes nye fullmakter.

Når fullmakten er slettet, vil ikke den som har fått fullmakt lengre få tilsendt varsler fra Helsenorge på vegne av den som har gitt fullmakten.