I uke 37. Mandag 09-25 september,  har lege Toril Gjedrem høstferie.