Send til 2097:

AKTIV fødselsdato, ditt navn, grad av hast

(Unngå sensitiv informasjon)

Se eksempel

AKTIV 030562 Kari Normann Trenger time for konsultasjon

Kr. 6,- per mottatt melding.

Normalt to meldinger - bekreftelse og timeavtale.

NB: Tjenesten kan ikke benyttes om man har reservert seg mot kortnummer

Legene i Berstadhuset

Velkommen til vår hjemmeside.

 

Viktig informasjon:

 

Lege Anne Deisz flytter sin praksis til Natlandsveien 8

Flytting vil finne sted ILA Januar 2020.

Mer informasjon kommer.

 

Vi har tilrettelagt for bestilling av legetimer og resepter via HelseNorge. Samt starte opp e. konsultasjon med fastlegen.

E. konsultasjon kan benyttes dersom det er kjent for legen fra tidligere. Legen har 5 virkedager på å svare på henvendelsen din. Vil minne om at det ikke skal brukes e. konsultasjoner dersom det er noe nytt eller akutt som har oppstått.

E. Konsultasjon vil du bli belastet som vanlig egenandel. Du vil motta faktura i posten. Fra 15.08.19 vil jeg informere om at det blir lagt til ekspedisjonsgebyr på faktura.  

Det er enklest å nå oss med app! Søk etter HelseNorge i Appstore eller Google Play. (lilla logo med hvit skrift).

Vedrørende timeavtaler du kan bestille på nett.

Timeavtalene som ligger på nett er kun til 1 problemstilling. 10 minutter er satt av.


Itillegg finne praktisk informasjon om legesenteret her. Ellers er du velkommen til å ta kontakt på telefon dersom du ønsker det.

 

Som du sikkert har sett i media så har fastlegene fått flere og flere arbeidsoppgaver, hvilket har ført til konflikt mellom fastleger og kommunen.

Her er et brev vi har sendt til kommunen hvor vi ber om strakstiltak og tilrettelegging av arbeidsoppgaver.

 

Fra Legene i Berstadhuset

Valkendorfsgate 9

5012 Bergen

 

Til Bergen Kommune

V/ Etat for Helsetjenester

Solheimsgaten 9

5058 Bergen

 

Krav om tilrettelegging.

Undertegnende, Anne Deisz og Toril Gjedrem har vært næringsdrivende fastleger i Bergen kommune siden hhv 2016, Anne Deisz og 2010, Toril Gjedrem som følge av en stadig økt oppgavetilførsel har arbeidspresset blitt så stort at vi anser oss ikke lenger i stand til å ivareta alle de oppgaver som naturlig følger av fastlegerollen. Vår arbeidshverdag er blitt uholdbar og vi ber derfor om tilrettelegging fra kommunen.

Det følger av rammeavtalen ASA 4310 punkt 6.1 at:

«Kommunen plikter å tilrettelegge for fastlegeordningen slik at legens plikter i avtalene skal overholdes,»

Det er nå behov for at kommunen iverksetter strakstiltak.

Over tid har vår arbeidssituasjon blitt lagt under stadig sterkere press. Vi er over tid jevnlig blitt tilført nye og til dels omfattende oppgaver, og flere av pasientene våre trenger mer intensiv, sammensatt og langvarig oppfølging enn tidligere.

Vi bufrer for jordmortjenesten ved jordmødres ferier, kurs, permisjoner, og sykdom. Det vil i det videre måtte nedprioriteres.. Legemiddelhåndtering gjennom multidose tar utforholdmessig mye tid, og krever kontakt med flere aktører for forsvarlig håndtering. Dette arbeidet vil nedprioriteres.

Sykebesøk i hjemmet vil bli ivaretatt i den grad rammeavtalen med KS tillater. For å overholde rammeavtalen vil dette sannsynlig medføre større belastning og henvendelse ved legevakten. Det er nærliggende og forvente at ventetiden for timeavtale listeinnebyggere vil øke. I den grad dette skulle utløse utilfredshet, vil listeinnebyggere bli bedt om å henvende seg til Etat for Helsetjnester, Bergen kommune. Vi forstår at rammeavtalen med KS er retningsgivende for vårt arbeid, og vil i det videre rette oss etter dette

Dersom det ikke settes i verk tiltak med nødvendig effekt vil kommunen ikke kunne påregne at vi fortsatt skal opprettholde pasientrettet aktivitet utover hva som faktisk er den pliktige åpningstiden etter rammeavtalen mellom Legeforeningen og KS (åpningstid 28 timer per uke, 44 uker per år ved fulltids kurativ virksomhet). Vi vil også måtte vurdere andre tiltak.

I tillegg vil følgende oppgaver nedprioriteres: attestarbeid og erklæringer

Vi ber om en snarlig bekreftelse på at dette brevet er mottatt og informasjon om hvordan kommunen vil følge opp denne henvendelsen.

 

 

Med vennlig hilsen

 

Anne Deisz                                  Toril Gjedrem

Kopi: Den norske legeforeningen.

 

 Legene i Berstadhuset har inngått avtale med Credicare og dermed fått betalingsautomat.

All betaling med kort foregår nå via vår betalingsautomat. (Den tar dessverre ikke imot kredittkort, mastercard). Vi tar også i mot kontant betaling.

Du kan velge om du ønsker å betale med kort eller få faktura hjem i posten. Fra 01.10.15 tilkommer det et fakturagebyr om du velger å få det tilsendt hjem.

OBS! Sjekk at adressen din stemmer.

Dersom du har frikort, vær vennlig å få dette registrert før din konsultasjon. Det gjøres i resepsjonen.

Vi ber deg om å gå innom betalingsautomaten allikevel ved endt konsultasjon, da det kan være litt å betale som ikke dekkes av HELFO.

Dersom du skulle glemme å gå i automaten, vil det automatisk bli sendt faktura hjem til deg med fakturagebyr fra vår samarbeidspartner CrediCare.

Har du spørsmål eller trenger hjelp, ta kontakt med resepsjonen.

 

 

På helsenorge.no kan du gå inn og se på dine elektroniske resepter ( e-resepter)

Her finner du  oversikt over dine aktive resepter, legemidler/varer du har fått utlevert hos apotek/bandasjist og antall utleveringer som eventuelt gjenstår.

 

Du kan også undersøke dine barns resepter ( 0-16 år). Fra 16 år og oppover trenger du fullmakt.

 

For å benytte deg av hjemmesiden, må du ha en elektronisk ID på høyeste sikkerhetsnivå. Mer informasjon om det finner du på www.helsenorge.no

 

 

 

 

Aktuelt


Viktig melding. Lege Anne Deisz flytter praksis

28. november 2019

Lege Anne Deisz flytter sin praksis til Nattlandsveien 8

Flytting vil finnes sted ILA Januar 2020 .

Mer informasjon vil komme.

Vaksine mot influensa

18. oktober 2019

 

Årets influensavaksine er nå kommet.

Vi anbefaler alle som er i risikogruppen om å vaksinere seg.

Risikogruppe:

 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Barn og voksne med:
  • diabetes type 1 og 2
  • kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  • nedsatt immunforsvar
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

Vaksine setter på legekontoret i laboratorietsåpningstider.

Mandag- Torsdag fra kl 0900-1400 og fredag fra kl 0900-1330.

Obs: Beregn god tid. Du må sitte i 20 min å vente etter vaksinasjon. Pris 200 kr.

Digital Dialog

5. mars 2018

I forbindelse med ny journal leverandør er vi klare for å ta imot digital dialog. Vi vil da gå vekk i fra helserespons.

Vi ber dere om å laste ned Helse Norge app. På din telefon.

Hva er Digital Dialog?

Digital dialog er fire tjenester mellom fastlege og pasient som gjør det mulig med sikker kommunikasjon over internett.

Tjenestene er: Bestill time, forny resept, start e-konsultasjon og kontakt legekontoret.

Koster det noe å bruke digital dialog?

Direktoratet for e-helse leverer den bakenforliggende tekniske plattformen kostnadsfritt. Pasientene logger kostnadsfritt inn på helsenorge.no. 

 

Nytt datasystem

12. februar 2018

Vi går over til en ny journalleverandør. Vi går fra System X til infodoc.  Dette vil medføre at det kan oppstå litt lenger ventetid på dere som har timeavtaler her hos oss.

Vi beklager på forhånd og ber om forståelse for dette.

 

Resept bestilling

22. november 2017

Ved fornyelse av resepter kan du sende oss en reseptforespørsel på Helse Norge.

Resepten kan forventes å være klar innen 3 virkedager etter mottatt forespørsel.

Oversikt over dine resepter ser du på Helse Norge.

Du kan også laste ned Helsenorge appen på telefonen.

 

Legene i Berstadhuset

1. mars 2016

Vi får fra 01.04.16 ny kollega!

Lege Anne Deisz, spesialist i allmennmedisin åpner praksis her hos oss.

Lege Deisz er interessert i småkirurgi som fjerning av føflekker, fjerning av godartede hudoppfylninger, inngrodde tånegler etc. Det vil da være mulig å gjøre småkirurgi her hos oss.

Ønsker å informere om at B-preparater ikke skrives ut med mindre der foreligger journal.

NB! Viktig informasjon vedrørende utskriving av B-preperater og enkelte C- preperater.

For å unngå misforståelser ønsker vi å informere om følgende:

Denne praksisen har en restriktiv holdning til utskrivelse av vanedannende medikament. Dette understøttes av forskningsresultater som gjelder bivirkninger og abstinens-utvikling.

Pasienter som bruker slike medikament, må levere inn journal fra tidligere fastlege. Det må foreligge indikasjon for bruk, initiert av sykehusspesialist. Legen vil drøfte dette sammen med pasienten. Ide fleste tilfeller er nedtrapping indisert.

Pasienter som møter synlig ruset, vil bli bedt å komme tilbake en annen dag.