Toril Teoline Gjedrem

Spes. allmennmedisin

Ferie i uke: 27, 28 og 29

 

Toril Lømsland

Spes. allmenmedisin

Ferie i uke: 30, 31, 32 og 33